Peel­ing en huidverjonging 

Huid­ver­oud­er­ing begint bij ieder mens met een tragere del­ing van de cellen, waar­bij op ter­mijn de lev­ende lagen steeds    inac­tiever wor­den en de dode huid­cellen steeds meer aan het opper­vlak bli­jven kleven.
Het gevolg is dan ook dat de col­lageen– en elastine­pro­duc­tie afneemt en de ‘afdruk’ van de rimpel in de dode lagen steeds meer toeneemt. Door de juiste peel­ing kan men dit pro­ces omkeren!
In tegen­stelling tot wat men zou verwachten, is de Chemis­che Peel­ing niet alleen voor de dikke huid met grove poriën, maar ook bij uit­stek geschikt voor de dunne en dun­ner wor­dende huiden. Door de inwerkdiepte van de peel­ing zal zich in de     leder­huid (de der­mis) een pro­ces van ver­snelde celdel­ing voor­doen, waar­door de pro­duc­tie van elas­tine en col­lageen enorm toe­neemt. De huid gaat zich opnieuw gedra­gen als een jon­gere huid.
Door de toe­name van col­lageen– en elastinela­gen, zal de dikte van de leder­huid (de der­mis) toen­e­men, ter­wijl de dikte van de dode huid­la­gen drastisch wordt verminderd. De chemis­che peel­ing is een behan­del­meth­ode die veel dieper in de huid­la­gen werkt dan een “gewone gezichts­be­han­del­ing”. Deze behan­delmeth­ode is direct zicht­baar en houdt lang zijn resul­taat.
Chemis­che peeling wordt gewoon­lijk gebruikt om:
* fijne rimpelt­jes,
* sproeten,
* acne,
* littekens,
* bru­ine (ouderdoms-)vlekjes en
* vale huid te ver­beteren.
* De huidtek­stuur van een ‘rijpere’ huid of een roker­shuid wordt super verbeterd.
* Ook zeer goed geschikt voor huid beschadigd door (te veel) zon.

Een volle der­mis met een dunne hoorn­laag en fijne opper­huid = een jonge huid!!
Een peeling kan uit­stek­end als monother­a­pie wor­den toegepast, maar is daarnaast zeer geschikt in de com­bi­natie met bv. mesotherapie.                                         Voor meer informatie, het maken van een afspraak, of een gratis intakegesprek:
                                                     Bel: 0544-371509 of mail via het contactformulier van www.francine.nl